ข้อดี-ข้อเสีย ควรรู้ก่อนซื้อเกจน้ำยาแอนะล็อกและดิจิทัล

แมนิโฟลด์เกจหรือเกจวัดน้ำยาแอร์ คือ

แมนิโฟลด์เกจหรือเกจวัดน้ำยาแอร์ที่ช่างแอร์ทั่วไปมักจะคุ้นหูคุ้นตา เป็นเครื่องมือเฉพาะที่ช่างแอร์ทุกท่านแทบจะขาดไม่ได้สำหรับงานระบบปรับอากาศ เพราะช่วยในการตรวจสอบความดันของสารทำความเย็น(น้ำยาแอร์) ในระบบทำความเย็น โดยจะนำไปใช้ในงานบริการและตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหา เช่น การเติมสารทำความเย็น การเติมสารหล่อลื่น การตรวจวัดความดัน การทำสุญญากาศ การหาค่าอุณหภูมิระเหย และอุณหภูมิความแน่นของสารทำความเย็น เป็นต้น

แมนิโฟลด์เกจแบบดิจิทัล vs แมนิโฟลด์เกจแบบแอนะล็อก

ในปัจจุบันเทคโนโลยี พัฒนามากขึ้น ทำให้อุปกรณ์เครื่องมือช่างแอร์ที่ช่วยในการติดตั้ง บำรุงรักษา งานแอร์ งานระบบปรับอากาศ มีความหลากหลายมากขึ้น แมนิโฟลด์เกจหรือเกจวัดน้ำยาแอร์ ในปัจจุบันได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แมนิโฟลด์เกจแบบดิจิทัลและแมนิโฟลด์เกจแบบแอนะล็อก ทั้ง 2 แบบถูกสร้างขึ้นจากหลักการเดียวกัน เพื่อใช้งานระบบปรับอากาศ  ในส่วน แมนิโฟลด์เกจแบบดิจิทัล ในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานกันมากขึ้นในบ้านเรา เนื่องแมนิโฟลด์เกจแบบดิจิทัลมีความสามารถในการให้การอ่านได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง แต่ก็ยังมีข้อสงสัยในข้อดีและข้อเสียของเครื่องแบบดิจิทัลและแบบแอนะล็อกว่าแบบไหนน่าใช้อยู่ดี ทางเราจึงสรุปข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบมาให้พิจารณากันครับ

แมนิโฟลด์เกจแบบแอนะล็อก

ข้อดีและข้อเสียของแมนิโฟลด์เกจแบบแอนะล็อก

ข้อดี
แมนิโฟลด์เกจแบบแอนะล็อก คือว่าพวกช่างส่วนใหญ่ใช้มาอย่างยาวนาน มีความคุ้นเคย  ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
ข้อเสีย
แมนิโฟลด์เกจแบบแอนะล็อก เป็นสิ่งที่ยากที่จะอ่านค่าต่างๆ ทำให้มีแนวโน้มที่จะอ่านค่าวัดต่างๆ ได้คลาดเคลื่อน นำไปสู่การคำนวณค่าต่างผิดพลาดได้ง่าย

แมนิโฟลด์เกจแบบดิจิทัล

ข้อดีและข้อเสียแมนิโฟลด์เกจแบบดิจิทัล

ข้อดี
แมนิโฟลด์เกจแบบดิจิทัล คือการอ่านค่าต่างๆ ได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้ตารางแปลงเนื่องจากส่วนใหญ่มีการติดตั้งแผนภูมิ P/T Chart และเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อช่วยให้การคำนวณได้แม่นยำมากขึ้น สามารถคำนวณ ค่า Super-Heat Sub-Cooling ได้แบบ Real time ให้อัตโนมัติ
ข้อเสีย
แมนิโฟลด์เกจแบบดิจิทัลถ้าเปรียบเทียบกับแมนิโฟลด์เกจแบบแอนะล็อก แมนิโฟลด์เกจแบบดิจิทัลจะมีราคาที่สูงกว่ามาก ความทนทานอาจจะน้อยกว่าแบบแอนะล็อก และอาจจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานสำหรับช่างที่ไม่เคยใช้แมนิโฟลด์เกจแบบดิจิทัล

บทสรุป

แมนิโฟลด์เกจ เป็นเครื่องมืองที่จำเป็นในการวิเคราะห์และแก้ไขในงานระบบปรับอากาศ บทความนี้จึงเปรียบเทียบและข้อดีและข้อเสียของแมนิโฟลด์เกจแบบดิจิทัลและแมนิโฟลด์เกจแบบแอนะล็อกโดยหวังว่าจะช่วยกระบวนการตัดสินใจ ในการเลือกใช้ การเลือกซื้อ ตามความคุ้มค่าการลงทุน ความสะดวกสบาย และสุดท้ายตามงบประมาณของแต่ล่ะท่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยคุณครับ