นโยบายการเปลี่ยน เคลม หรือคืนสินค้า

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน เคลม คืนสินค้า

  • การเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า สามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า หลังสิ้นสุดระยะเวลา 7 วัน ตามที่กำหนด
  • การเปลี่ยน คืน สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ บรรจุภัณฑ์ไม่ชำรุดเสียหาย รวมถึงลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงการสั่งซื้อให้แก่บริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้า ก่อนพิจารณาดำเนินการรับคืนสินค้า และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  • สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ หรือจากการขนส่ง ให้แจ้งเปลี่ยน-คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี (คลิปวีดีโอยืนยันตอนแกะกล่อง/ภาพสินค้า)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดเปลี่ยน คืน สินค้าโปรโมชั่น Clearance ทุกชนิด (หากสินค้ามีปัญหา สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อน)
  • สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
  • ลูกค้าสามารถติดต่อ เพื่อเปลี่ยน  เคลม คืน สินค้าได้ที่ Line Official : @wechillmart หรือส่งอีเมล์ที่ info@wechillmart.com
  • การรับประกันสินค้าจะแตกต่างกันไป  ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และ เงื่อนไขของผู้ลิต และผู้จำหน่ายแต่ละราย ลูกค้าสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ Line Official : @wechillmart หรือส่งอีเมล์ที่ info@wechillmart.com

 

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

  • ในกรณีที่มีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การคืนเงินไปยังบัตรเครดิตจะอยู่ใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับการยืนยันการคืนสินค้าจากทางบริษัทฯ อย่างไรก็ตามข้อมูลของรอบบิลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการบัตรเครดิต

ในกรณีที่มีการชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Internet banking, ATM, ชำระเงินปลายทาง การคืนเงินจะอยู่ใน 30 วันทำการ ภายหลังจากได้รับการยืนยันการคืนสินค้าจากบริษัทฯ