พื้นที่ในการจัดส่ง

Wechillmart.com มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศตามพื้นที่เขตทำการไปรษณีย์ที่เข้าถึง

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

บริษัท วีชิลมาร์ท มีระยะเวลาการจัดส่งตามพื้นที่ จะใช้เวลา 3 – 5 วันทำการแล้วแต่พื้นที่

เงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า

Wechillmart.com มีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการจัดส่งสินค้าของบริษัท วีชิลมาร์ท จำกัด โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้

  • Wechillmart.com จะทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งสินค้าถึงมือท่านภายใน 3 – 5 วันทำการ
  • การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 7 วันทำการ ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งจองล่วงหน้า กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โดย Wechillmart.com จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง
  • Wechillmart.com จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
  • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทาง Wechillmart.com ผ่านทางอีเมลในกรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าเอง
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวัน
  • สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
  • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก เมื่อมีการแจ้งการจัดส่งจาก Wechillmart.com เรียบร้อยแล้ว
  • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่รวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล
  • Wechillmart.com พยายามจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นสินค้าบางรายการที่มีขนาดและน้ำหนักเกินข้อกำหนดจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ ลูกค้าต้องจ่ายค่าจัดส่งตามจำนวน และ น้ำหนักของสินค้า โดยบริษัทจะแจ้งค่าส่งสินค้าให้ท่านทราบในหน้ายืนยันคำสั่งซื้อสินค้า