ท่อทองแดง

ดูที่ ตาราง รายการ

สินค้า 1-12 ของ 13

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้าเพจ
 1. M&E ท่อทองแดงชนิดเส้น TYPE K ความยาว 6 เมตร
  เริ่มต้นที่ ฿950.00
 2. M&E ท่อทองแดงชนิดเส้น TYPE L ความยาว 6 เมตร
  เริ่มต้นที่ ฿630.00
 3. M&E ท่อทองแดงชนิดเส้น TYPE M ความยาว 6 เมตร
  เริ่มต้นที่ ฿400.00
 4. CAMBRIDGE ท่อทองแดงชนิดเส้น TYPE K ความยาว 6 เมตร
  เริ่มต้นที่ ฿950.00
 5. CAMBRIDGE ท่อทองแดงชนิดเส้น TYPE L ความยาว 6 เมตร
  เริ่มต้นที่ ฿630.00
 6. CAMBRIDGE ท่อทองแดง ชนิดเส้น TYPE M ความยาว 6 เมตร
  เริ่มต้นที่ ฿400.00
 7. CAMBRIDGE ท่อทองแดงชนิดม้วน ความหนา #22
  เริ่มต้นที่ ฿889.00
 8. AEROFLEX ยางหุ้มท่อทองแดง ยาว 1.83 เมตร หนา 3/4"
  เริ่มต้นที่ ฿130.00
 9. AEROFLEX ยางหุ้มท่อทองแดง ยาว 1.83 เมตร หนา 1/2"
  เริ่มต้นที่ ฿85.00
 10. M&E ท่อทองแดงหุ้มฉนวน ท่อสำเร็จ แบบเชื่อม ยาว 4 เมตร สำหรับน้ำยาแอร์ R410a, R32
  เริ่มต้นที่ ฿750.00
 11. KMCT ท่อทองแดงชนิดม้วน ยาว 15 เมตร
 12. M&E ท่อทองแดงหุ้มฉนวน ท่อสำเร็จ แบบแฟร์นัท ยาว 4 เมตร สำหรับน้ำยาแอร์ R22
  เริ่มต้นที่ ฿920.00
ดูที่ ตาราง รายการ

สินค้า 1-12 ของ 13

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้าเพจ