เครื่องตรวจรั่วน้ำยาแอร์

เครื่องตรวจรั่วน้ำยาแอร์

เครื่องตรวจรั่วน้ำยาแอร์ เป็นเครื่องมือที่ทำหน้าที่ตรวจหารอยรั่ว ตรวจจับน้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็นในระบบปรับอากาศหรือระบบทำความเย็น ที่มีการรั่วซึมออกมาจากบริเวณข้อต่อต่าง ๆ ทำให้เครื่องเช็ครอยรั่วน้ำยาแอร์ เป็นเครื่องมือที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่งจาก ใช้งานง่าย สะดวก

ดูที่ ตาราง รายการ

6 Items

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
ดูที่ ตาราง รายการ

6 Items

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า