ยืดอายุคอมเพรสเซอร์ด้วย SUNICE น้ำมันคอมเพรสเซอร์ เกรดพรีเมียม ที่ช่างแอร์ไทยไว้ใจ

น้ำมันคอมเพรสเซอร์หรือน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ เป็นส่วนประกอบสำคัญในภายในคอมเพรสเซอร์ อย่างที่เราทราบกันว่าคอมเพรสเซอร์ คือหัวใจสำคัญในระบบปรับอากาศหรือระบบทำความเย็น น้ำมันคอมเพรสเซอร์ จะมีหน้าที่หลัก ก็คือ การหล่อลื่นชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายใน การระบายความร้อน ช่วยเพิ่มกำลังอัดและยังช่วยป้องกันการกัดกร่อนของชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ได้อีกด้วย

ประเภทของน้ำมันคอมเพรสเซอร์

  1. น้ำมันแร่ Mineral น้ำมันดิบแบบ Naphthenic จึงมีคุณสมบัติต่อต้านการเกิดฟอง มีความเสถียรต่อความร้อนและสารเคมี ใช้ได้กับคอมเพรสเซอร์ที่ใช้กับสารทำความเย็นกับ CFC HCFC ได้แก่ R12, R13, R113, R114, R115, R22, R123, R401A
  2. น้ำมันสังเคราะห์ ประเภทของน้ำมันสังเคราะห์ที่ได้รับความนิยม คือ Polyolester (POE) ที่ออกแบบมาสำหรับระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ ที่ใช้งานสารทำความเย็นกลุ่ม HFC เช่น R23, R32, R134a, R407A, R407C และ R410A เพราะเนื่องจากในปัจจุบันการลดใช้สารทำความเย็นกลุ่ม CFC HCFC ลดลง จึงทำให้น้ำมันสังเคราะห์แบบ POE นิยมในปัจจุบัน

คุณสมบัติของน้ำมันคอมเพรสเซอร์

  1. ความหนืด (Viscosity) คือค่าความหนืดของน้ำมันคอมเพรสเซอร์ ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงความสามารถในการต้านทานแรงเฉือน เราสามารถวัดความต้านทานต่อการไหลของน้ำมัน โดยทั่วไปหน่วยวัดสองหน่วยจะใช้กับน้ำมันทำความเย็น หน่วยวัดที่เก่ากว่า คือ Saybolt Universal Seconds (SUS) และที่ใหม่กว่าคือหมายเลขเกรดความหนืด ISO (ISO VG) ตัวอย่างการเปรียบเทียบน้ำมันที่มี 150 SUS จะมีเกรดความหนืด ISO ที่ 32 ตัวเลขความหนืดยิ่งสูงน้ำมันก็ยิ่งหนาและไหลช้าลง เพราะความหนืดมีส่วนสำคัญในการป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ในระบบปรับอากาศหรือระบบทำความเย็น เพราะถ้าหากน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่มีความหนืดน้อยเกินไป จะไม่สามารถคงสภาพเป็นฟิล์มบางๆ แทรกระหว่างผิวของโลหะ หรือถ้ามีความหนืดมากไป ก็ไม่สามารถถูกปั้มไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ภายในคอมเพรสเซอร์ได้อย่างทั่วถึง
  2. เสถียรภาพทางเคมี (Chemical stability) ก่อนเลือกใช้น้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ เนื่องจากน้ำมันคอมเพรสเซอร์บางส่วนทำปฏิกิริยากับสารทำความเย็นที่ใช้ในระบบ อาจจะทำเกิดปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่างซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์
  3. ความเป็นฉนวน (Dielectric Strength) ความสามารถในการต้านทานของกระแสไฟฟ้า ถ้ามีความเป็นฉนวนต่ำ ก็จะมีโอกาสที่ความชื้นจะสูงและการปนเปื้อนก็มีแนวโนมก็จะสูงตามไปด้วย 

SUNICE น้ำมันสังเคราะห์ POE เกรดพรีเมียม นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

Sunoco ผู้ผลิตและพัฒนาสินค้ากลุ่มน้ำมันที่มีประสบการณ์มากกว่า 100 ปี ได้มีศูนย์วิจัยในการพัฒนาสินค้าเป็นของตัวเอง ทำให้ Sunoco เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงอุตสาหกรรมน้ำมันในระดับโลก

ในปี 2509 ได้ก่อตั้ง Japan Sun Oil ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีศูนย์วิจัย และพัฒนาสินค้าในการพัฒนากลุ่มสินค้าน้ำมันหล่อลื่นในหลากหลายอุตสาหกรรม และหนึ่งในน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมระบบทำความเย็นทั่วโลก คือ น้ำมันคอมเพรสเซอร์ Sunice SL-S

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ Sunice SL-S น้ำมันสังเคราะห์แท้ (POE) เกรดพรีเมียม ที่ถูกพัฒนามาเพื่อใช้งานสำหรับกลุ่มเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็น HFC เช่น R-134a, R-404a, R-407c, R-410a R32 มีความเสถียรทางเคมีที่ดี สามารถรองรับได้ทุกช่วงระดับอุณหภูมิ สามารถยืดอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ และป้องกันการสึกหรอได้เป็นอย่างดี เหมาะกับคอมเพรสเซอร์ประเภท โรตารี่ สโครล สกรู  ลูกสูบ

รายละเอียดสินค้า

SUNICE SL-32S ขนาด 1 , 4 , 20  , 200 ลิตร

SUNICE SL-46S ขนาด 1 , 4 , 20  , 200 ลิตร

SUNICE SL-68S ขนาด 1 , 4 , 20  , 200 ลิตร

SUNICE SL-100S ขนาด 1 , 4 , 20  , 200 ลิตร

SUNICE SL-170S ขนาด 1 , 4 , 20  , 200 ลิตร

SUNICE SL-220S ขนาด 1 , 4 , 20  , 200 ลิตร

ในปี 2020 เป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องทำความเย็น SUNICE ของ SUNOCO ประเทศไทย ได้เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์โฉมใหม่ในรูปแบบของกระป๋องโลหะ (Tin Can) เพื่อรักษาคุณภาพ โดยสินค้าทั้งหมดถูกนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนการผลิตในประเทศญี่ปุ่นเราได้ใช้ระบบ Air dry method ที่เป็นวิธีการพิเศษในการ Blending สำหรับการผลิตน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องทำความเย็นอีกด้วย ท่านสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ “SUNISO” “SUNICE” ของแท้จากเราได้ที่วีชิลมาร์ทได้ ที่นี่