เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) คืออะไร

คุณเคยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิกันไหม ?  นั่นแสดงว่าคุณต้องการทราบค่าอุณหภูมิที่คุณสนใจในตอนนั้น และนั่นก็คือหน้าที่หลักของเครื่องวัดอุณหภูมิ แต่วันนี้แอดมินจะพาไปทำความรู้จักเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger)ที่สามารถวัดอุณหภูมิและบันทึกอุณหภูมิได้อีกด้วย

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) คืออะไร

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger)เป็นเครื่องมือที่มีหน้าที่หลักคือ วัดและบันทึกค่าอุณหภูมิได้ โดยภายในตัวเครื่องจะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ มีหน่วยความจำภายในไว้สำหรับวัดและบันทึก โดยทั่วไป เครื่องบันทึกอุณหภูมิก็จะถูกแบ่งออก 2 ประเภทแบบใช้งานครั้งเดียว และแบบใช้งานได้หลายครั้ง

คุณสมบัติสำคัญของเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) ต้องทราบ

  1. ความแม่นยำ เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) ที่เลือกใช้ในแต่ละธุรกิจ จะมีความต้องการความแม่นยำต่างกัน เช่น ธุรกิจทางการแพทย์ จะต้องมีความแม่นยำกว่าธุรกิจอาหาร
  2. เซนเซอร์ หน้าที่ของเซนเซอร์ของเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) ซึ่งจะทำหน้าที่วัดค่าอุณหภูมิ แต่ในธุรกิจบางประเภทอาจจะมี ค่าความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้อง เราอาจจะต้องมองหาเครื่องบันทึกอุณหภูมิที่มีเซนเซอร์สามารถวัดค่าความชื้นได้ด้วย
  3. ช่วงเวลาการบันทึกข้อมูล เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) ส่วนใหญ่เป็นแบบพกพาใช้พลังงานแบตเตอรี่ ยิ่งมีความถี่ช่วงเวลาการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิบ่อยแบตเตอรี่ก็จะหมดเร็วขึ้นเท่านั้น ถ้าคุณต้องการปรับความถี่ในการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิหรือความชื้นต้องสอดคล้องกับความจุในการเก็บข้อมูลของเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิเพื่อติดตามการขนส่งของยาที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิคงที่เป็นพิเศษคุณสามารถกำหนดช่วงเวลาการบันทึกเป็นน้อยกว่า 5 วินาที แต่ สำหรับการขนส่งสินค้าประเภทอาหารคุณอาจจะกำหนดช่วงเวลาในการบันทึกเป็น 30 นาทีหรือนานกว่านั่นได้
  4. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) แบบพกพาส่วนใหญ่จะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานต่ำมาก แต่อย่างไรก็ตามเราต้องคำนึงถึงการกำหนดความถี่ในการบันทึกข้อมูล ถ้ามีความถี่มาก แบตเตอรี่ก็อาจจะหมดเร็วขึ้น กับระยะเวลาการดำเนินการขนส่ง เพื่อป้องกันให้ไม่มีปัญหาแบตเตอรี่หมดในขณะกระบวนการติดตามอุณหภูมิการขนส่งสินค้า โดยส่วนมาจะมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่เกิน 1 ปี
  5. หน่วยความจำภายในเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) แบบพกพาส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในระยะยาว โดยเครื่องบันทึกจะเก็บข้อมูลจำนวนมากก็ขึ้นอยู่กับการปรับช่วงเวลาบันทึกข้อมูล ทำให้เราต้องคำนึงถึงความจุของหน่วยความจำภายใน โดยเครื่องบันทึกข้อมูลจะมีความสามารถในการถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลผ่าน USB บูลทูธ Wifi หรือบางรุ่นสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ Cloud  และสามารถแสดงผลรายงานเป็นไฟล์ Excel หรือ PDF ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

ทำไมต้องใช้เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger)

ในบางอุตสาหกรรม อุณหภูมิ มีผลต่อคุณภาพของสินค้า หรือ วัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมทางการแพทย์ การขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น กลุ่มธุรกิจเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับ อุณหภูมิ ทั้งสิ้น เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้น จะขอยกตัวอย่างโซ่ความเย็นของธุรกิจอาหาร ว่าทำไมต้องใช้เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger)

สมมติจากรูปภาพด้านบน คือ โซ่ความเย็นของไร่สตรอว์เบอร์รี่ ที่เริ่มต้นมาจากฟาร์ม ภายในฟาร์มอาจจะปลูกสตรอว์เบอร์รี่ ที่ถูกควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตที่ดี หลังจากเก็บเกี่ยวก็จะถูกควบคุมด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสดใหม่ เพื่อนำไปสู่กระบวนการแปรรูป ซึ่งการแปรรูปก็ต้องมีอุณหภูมิมาเกี่ยวข้องโดยขึ้นอยู่ถึงวัตถุประสงค์ต้องการแปรรูปสตรอว์เบอร์รี่เป็นสินค้าประเภทไหนต่อไป ในตัวอย่างเราขอใช้เป็น สินค้าของเราคือ สตรอว์เบอร์รี่สด เมื่อผ่านกระบวนการแปรรูป ก็สู่กระบวนการกระจายสินค้าผ่านการขนส่ง ซึ่งการขนส่งต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อส่งต่อให้ร้านจำหน่าย โดยที่ร้านค้าที่รับซื้อสตรอว์เบอร์รี่ของเรา ก็ต้องมีการเก็บรักษาเพื่อให้สตรอว์เบอร์รี่มีความสดใหม่เสมือนเพิ่งออกมาจากฟาร์มเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าได้สตรอว์เบอร์รี่ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด

จากตัวอย่างที่เรา เราจะเห็นได้ว่า อุณหภูมิ เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของสินค้า ทำให้เราต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าที่ไปถึงมือผู้บริโภค เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) จึงสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ถ้าเราใชเครื่องบันทึกข้อมูลในทุกกระบวนการตั้งแต่ ต้นทาง ไป จนปลายทาง จะทำให้เราสามารถทราบถึงค่าอุณหภูมิและรายงานการบันทึกอุณหภูมิตั้งแต่ต้นจนจบได้ว่ามีเหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาคุณภาพสินค้าหรือไม่ ถ้าพบความผิดปกติที่กระบวนการใดจะได้ทำการแก้ไขก่อนที่จะส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) เหมาะสมกับธุรกิจอะไรบ้าง

  • ธุรกิจอาหาร แปรรูปอาหาร การเก็บรักษาอาหาร ห้องเย็น
  • ธุรกิจทางการแพทย์ ห้องยา ห้องจัดเก็บวัคซีน ห้องปฏิบัติการ
  • ธุรกิจการเกษตรแนวใหม่
  • ธุรกิจขนส่งควบคุมความเย็น

สนใจสั่งซื้อเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger)

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งชื้อเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) ได้ที่นี่  คลิก!! หรือ โทรหาเรา 099-191-0008