เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Brazed)

ดูที่ ตาราง รายการ

4 Items

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Alfa Laval เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) AC – Alfa Chill รุ่น ACH74 (1/2" / 1 3/8")
  เริ่มต้นที่ ฿24,800.00
 2. Alfa Laval เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) AC – Alfa Chill รุ่น ACH43 (1/2" / 7/8")
  เริ่มต้นที่ ฿11,800.00
 3. Alfa Laval เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) AC – Alfa Chill รุ่น ACH74 (7/8" / 1 3/8")
  เริ่มต้นที่ ฿21,700.00
 4. Alfa Laval เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) AC – Alfa Chill รุ่น AC43 (3/8" / 1 1/8")
  เริ่มต้นที่ ฿6,580.00
ดูที่ ตาราง รายการ

4 Items

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า