เครื่องชั่งน้ำยาแอร์

เครื่องชั่งน้ำยาแอร์ คืออะไร

เครื่องชั่งน้ำยาแอร์หรือเครื่องชั่งสารทำความเย็น คือ เครื่องชั่งแบบดิจิทัลที่ออกแบบสำหรับงานระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นโดยเฉพาะ โดยจะนำมาใช้ในงานสำหรับเติมน้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็นให้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสมจากทางโรงงานแนะนำ โดยบางรุ่นอาจจะเพิ่มอุปกรณ์มาเพื่อปิดน้ำยาอัตโนมัติตามปริมาณที่ตั้งไว้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและแม่นยำมากขึ้น

ดูที่ ตาราง รายการ

6 Items

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
ดูที่ ตาราง รายการ

6 Items

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า