ไมครอนเกจ

ไมครอนเกจ คืออะไร ?

ไมครอนเกจ,แวคคั่มเกจ หรือ เครื่องวัดสุญญากาศ คือ อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการวัดระดับสุญญากาศแบบสมบูรณ์ โดยแสดงเป็น หน่วย ไมครอน (micron) เพื่อให้ทราบว่าในระบบเครื่องปรับอากาศหรือระบบทำความเย็น ไม่มีอากาศและความชื้นหลงเหลืออยู่

ดูที่ ตาราง รายการ

6 Items

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
ดูที่ ตาราง รายการ

6 Items

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า